پیشینه فندرسک

 

بلوک کوهســـــــــار نیز در جنوب شرقی فندرسک واقع شده و طولش 30 میل و عرض آن 10 تا 12 میل است و محدود است از طرف شمال به روستای شیرآباد و کبود جامه ، از مشرق به ناردین ، از جنوب به ابر در بسطام ، کلاته خیج و میانه ، از مغرب به ییلاق کتول .  ملکونف نیز در سفرنامه خود به سواحل دریای خزر در صفحه 58 روستاهای فندرسک را بدین ترتیب نام می برد : روستاهای نقی آباد‌، دارکلا،شفیع آباد ، ماشــــــــــو ( مشو ) ، نامتلو ، خان به بن ( خان ببین )، سعد آباد ، کلوکن ، زرین گل و چینو ، جوزچال ، رامیان ( حدود 15 فرسخی استرآباد) ، وطن ، نرگس چال ، محله قانکی .

درکتابچه نفوس اهالی استرآباد که در عهد حکومت ملک آرا و در سال (1276 هـ ق ) نوشته شده ، فندرسک شامل آبادیهای : خان به بن ، کلوکن ، سعدآباد ، قریه نوده میرزا اسماعیل خان ، قریه نوده میرزا علی نقی خان ، رامیان ، دارکلا ، مشو ، نامتلو ، شفیع آباد ، قریه وطن،نرگس چال، نقی آباد ، زرین گل و از 6570 نفر نفوس برخوردار بوده که این تعداد در سال 1296 هـ ق به 7916 نفر افزایش یافته است .براساس کتاب نخبه کامرانی تالیف محمد علی قورقانچی « صولت نظام » که در سال 1327 هـ ق به رشته تحریر در آمده ، فندرسک را سه بلوک از هفت بلوک و نیم ایالت استرآباد برشمرده و فرانسیس مکنزی در سفرنامه شمال خود پیاده نظام فندرسک را در سال 1859 هـ ق 713 نفر آورده که فرماندهی آنان را میرزا علی نقی خان میرفندرسکی در اختیار داشته است .

وجه تسمیه فندرسک:

فندرسک در اصل از دو واژه « فندر » به معنای نگاه تیزانداختن یا نگاه جاسوسی کردن است  و« سک » ،اسک بوده که محل قاصدان « چاپارگاه » را معنی می دهد .فندرسک روی هم رفته « دیدبانی قاصدان و دژ دیدبان ها را افاده می نماید ».

فندرسک نیز به سان بلاد باختری مازندران ( طربستان ) سکونتگاه نخستین اقوام پیش از مهاجرت آریایی ها بوده است .

مطالعه در احوال اقوام داهه که از مردمان قبل از اسلام بوده و از سر تیرهای مسی ، برنزی و آهنی استفاده می کردند و یا مشاهده اندکی از سکه های یافته شده از دوران مقدونیان در نواحی مورد نظر و بسیاری آثار و نشانه های دیگر می تواند راهگشای پژوهش ها و کاوش های آینده باشند. ژنرال سرپرسی سایکس در کتاب خود می گوید : در اثنای مسافرتم در سال « 1912 م » در دشت های گرگان به کــــــوهی مرتفع برخوردم که شکل آن شبیه به جبل الطارق و اسمش « کله ماران » است . این کوه به فاصله 50 میل از مشرق استرآباد در دره گرگان واقع و خرابه های بسیار در آن دیده می شود . این موضع که در حال حاضر به قلعــه ماران و قلعه موران شهرت دارد به شهادت تاریخ در ایران باستان ریشه دارد  واین بزرگواری با همه فراز و فرود هایش تا عصر قاجاریه نیز تداوم داشته است . این موضع که در قلمرو فندرسک و در 16 کیلومتری شرق جنوبی منطقه کتول واقع شده با 2342 متر ارتفاع به بسیاری از قلل و دژ های همجوار خود پهلو می ساید . پولی بیوس در ضمن وقایع جنگ آنتیوخوس کبیر سلوکی با ارشک سوم اشکانی که او هکاتم پلیس را گرفته و بعد به طرف کوهستان « تاگی » رانده و به هیرکانیا یا ( گرگان) فرود آمده این وقت تاگی یا تاگ ، دژی بوده است معروف در رشته کوههای البرز ، پناهگاه اخیر سپهبد طبرستان و در آن زمان دژ نامبرده و از بناهای باستانی مــــــــی دانسته اند ... . دلایل دیگری نیز ذکر شده که محل هکاتم پلیس را می توان با شهر قدیم قومیس تطبیق کرد که در هشت میلی جنوب دامغان کنونی و در حدود 16 میلی از تاگ است .تیرداد اول برادر اشک  بنیانگذار حکومت پارتیان، از ستیز میان سلوکیان ولاگی ها استفاده کرده و سرزمین « هیرکانیه » ( گرگان ) و پایتخت آن«زدراکارته» « استرآباد » را تصرف کرد و آنگاه در نزدیکی کوه « زاپااورتنوم .... کاخی بنا کرد و آن را « دارا » نامید .

این شهر را از اطراف کوههایی دارای شیب های تند در احاطه داشت و نیز دارای جلگه حاصلخیزی از اطراف بوده جنگلی انبوه با نهر های جاری و اراضی با ثروت و شکارگاه های بسیار به آن نزدیک است .

آنچه را که تیرداد اول اشکانی دارا نام نهاد داریوم نیز خوانده شده است و قلعه ماران به مفهوم دارا و داریوم نزدیک می باشد .

چون سلیمان ابن عبدالملک در سال 98 هـ ق بر تخت سلطنت جلوس کرد ، قتیبه حاکم خراسان بنای طغیان نهاد .سلیمان ، یزید ابن مهلب را به جای وی منسوب کرد : پس از چندی یزید ابن ملهب رو به جرجان ( گرگان- هیرکانیا ) نهاد . اهالی راه فرار را در پیش گرفته به جبال البرز پناهنده شدند . یزید ابن ملهب مرزبان جرجان را در قلعه ای که در بالای کوهی واقع بود به حصار در آورد .این قله همان دارا یا داریوم یا قلعه ماران بوده است .

رابینو در کتاب خود مازندران و استرآباد صفحه 251 می نویسد : که خواجه احمد فندرسکی در سال 914 هـ ق از سوی شیبک خان ازبک به حکومت ایالات استرآباد رسید و نیز از قول نصیرالکتاب می نگارد که فتحعلی خان قاجار که برای تسخیر مازندران از استرآباد تجهیز قشون کرده بود ، صلاح را بر آن دید تا قبلا کار شکربیک خان ریاست اکراد جهان بیگلوی فندرسک را یکسره نماید و آنگاه به مازندران حمله نماید .چون شکربیک خان جهان بیگلو در مقابل فتحعلی خان قاجار راه تمکین در پیش نگرفت ،‌در جنگ با خان قاجاری و در دشت کمالان کتول در سال 1134 هـ ق به قتل رسید و حسین خان جهان بیگلو جانشین وی نیز در رامیان که از روستاهای فندرسک بود نمانده و راه فرار در پیش گرفت .

از سال 1220 به بعد میرزا علی نقی خان میرفندرسکی که در جنگ های ایران ورسیه فداکاری های بسیار کرده بوده توانست فندرسک را دوباره اعتلا ببخشد و استقلال دهد

/ 0 نظر / 81 بازدید