آداب و رسوم شهر خان ببین و منطقه فندرسک

آداب و رسوم شهر خان ببین و منطقه فندرسک

در بخش فندرسک به تبع تنوع قومیتی و مذهبی ، آداب و رسوم گوناگونی که ناشی از این تنوع می باشد در این منطقه جریان دارد . ساکنانی که از شهرستان های دیگر به این بخش ها مهاجرت نموده اند به همراه خویش آداب وسنت های متنوعی به این منطقه منتقل نموده اند که خیلی ازآنها با همان زیبایی های خاص خودش علیرغم گذشت سالیان بسیار همچنان انجام و اجرا می شود  که مراسم ازدواج و عروسی ترکمن ها و سیستانی ها از این نوع نمونه است .

/ 1 نظر / 157 بازدید
....

ببخشیدمیشه بگیداین عکس مردم کجاست؟!!! اینجوری که همه فک میکنن خانببینیا ترکمننوبلوچ.... عکس نمیذاشتیدخیلی بهتربود.